Για την ίδρυση του Μουσείου Ηλεκτρισμού παραχωρήθηκε χώρος στις εγκαταστάσεις της ΕΠΑΣ ΡΕΝΤΗ, από την διοίκηση του ΟΑΕΔ. 

 Ο χώρος αυτός αποτελείται από μία ενιαία αίθουσα και ένα πατάρι :

1) Το πατάρι διαμορφώνεται ώστε να φιλοξενήσει την τεχνική βιβλιοθήκη του μουσείου καθώς και τα γραφεία των μελών του. Επιπλέον θα στεγάσει :
 • α) Προφίλ Πρωτοβάθμιων – Δευτεροβάθμιων – Τριτοβάθμιων Σωματείων.
 •  
 • β) Αρχείο κλαδικού τύπου.2) Η αίθουσα χωρίζεται σε 3 τμήματα :      Αριστερό -  Μεσαίο  - Δεξί 

Το Αριστερό Μέρος θα φιλοξενήσει το Μουσείο Ηλεκτρισμού που, μεταξύ άλλων, θα παρουσιάζει:
  • 1) Τρόπους Παραγωγής και Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
  • 2) Υλικά κατασκευής Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.
  • 3) Εγκαταστάσεις επί τοιχοποιίας με σωλήνα Μπέργκμαν – πλαστική ευθεία – πλαστική σπιράλ.
  • 4)  Εγκαταστάσεις επίτοιχες με αγωγούς ΝΥΜ – χαλυβδοσωλήνα – πλαστική σωλήνα βαρέως τύπου – κανάλια.
  • 5) Εγκαταστάσεις εντός του σκυροδέματος.
  • 6) Εγκαταστάσεις σε κοίλα τοιχώματα (γυψοσανίδα).
  • 7) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

  • 8) Πίνακες Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • 9) Υλικά κατασκευής πινάκων Διανομής.
  • 10) Αγωγοί – καλώδια – εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, Υπογείων Εναερίων γραμμών διανομής.
  • 11) Γειώσεις – Ισοδυναμικές συνδέσεις.
  • 12) Υλικά γειώσεων – Ισοδυναμικών συνδέσεων.
  • 13) Συστήματα ήχου – Εικόνας – Επικοινωνίας – Συναγερμού – Ασφαλείας.
  • 14) Αλεξικέραυνα.
  • 15) Συσκευές – Μηχανήματα – Εργαλεία.
  • 16) Φωτιστικά σώματα.
  • 17) Φωτισμός χώρων – λαμπτήρες.
  • 18) Κανονισμοί Ε.Η.Ε. – Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 – Φωτιστικών. 

  •  Στο μεσαίο τμήμα  θα φιλοξενηθούν :
  • 1) Προφίλ και παρουσίαση προϊόντων Ελληνικών βιομηχανιών ηλεκτρολογικού υλικού, συσκευών και φωτιστικών, πινάκων διανομής.
  • 2) Προφίλ και παρουσίαση καταστημάτων Διακίνησης ηλεκτρολογικού υλικού, συσκευών και φωτιστικών, Συνεταιρισμών ηλεκτρολόγων και άλλα.
  Δεξί τμήμα: Θεωρία και πράξη
  Στο τμήμα αυτό υπάρχει η υποδομή ώστε να πραγματοποιούνται ενημερωτικές ημερίδες και σεμινάρια με θέματα, όπως:
  • 1) Είδη γειώσεων – κατασκευή θεμελιακής γειώσεως.
  • 2) Εγκαταστάσεις εντός του σκυροδέματος.
  • 3) Εγκαταστάσεις σε κοίλα τοιχώματα.
  • 4) Εγκαταστάσεις διαχείρισης κτιρίων.
  • 5) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
  • 6) Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων.
  • 7) Διακόπτες Διαφυγής Έντασης.
  • 8) Έλεγχοι εγκαταστάσεων με χρήση οργάνων ελέγχου Ε.Η.Ε.
  • 9) Εκπόνηση Υ.Δ.Ε.
  • 10) Ο Φωτεινούλης και ο Σταγονούλης για μαθητές Δημοτικού.
  Επιπλέον στο τμήμα αυτό θα δημιουργηθούν (στο άμεσο μέλλον) κατασκευές για την εξάσκηση των μαθητών.


                                                               Η Επιτροπή Μουσείου Ηλεκτρισμού